Drones

Steeds vaker worden tijdens conflicten onbemande vliegtuigen, robots of bootjes ingezet. Met name het gebruik van drones, op afstand bestuurbare vliegtuigen, is aanzienlijk gestegen. De naam drones is gebaseerd op het lage, zoemende geluid dat deze machines maken. Onbewapende drones bestaan al sinds de Vietnam-oorlog, maar vanaf 2001 gebruiken de VS ook bewapende versies, met name in Afghanistan en Pakistan, maar ook in Jemen en Somalië. Ook Israël zet bewapende drones in voor acties in de Palestijnse gebieden. Reden voor PAX om grondig te onderzoeken wat deze ontwikkeling betekent voor de veiligheid van mensen in gebieden waar deze robots rondvliegen, varen of rijden. Zo is het de vraag of de piloten, die drones vanuit een basis ver weg besturen, wel beslissingen over leven of dood kunnen nemen. Ook is het risico groot dat het voor deze piloten wel heel gemakkelijk wordt om te doden. Daarnaast is een belangrijke vraag of de inzet van bewapende robots zoals drones een antwoord zijn op de complexiteit van hedendaagse conflicten. Lees hier ons laatste rapport over drones: ‘Armed & Dangerous: de positie van IKV Pax Christi inzake bewapende drones’.

Lees hier alle blogs over drones.

Medewerkers
Wim Zwijnenburg

Advertenties