Human Security

Human Security houdt in dat veiligheid van burgers centraal wordt gesteld. Maar hoe beschermen burgers zich zelf,  wat kunnen NGO’s doen om hun hierbij te ondersteunen en sluiten de interventies vanuit de internationale gemeenschap wel aan bij de lokale behoeftes? Het Human Security programma van PAX richt zich op onderzoek naar de mogelijkheden van de internationale gemeenschap (waaronder instellingen als de NAVO en VN) om bij te dragen aan de bescherming van burgers tegen grootschalige mensenrechtenschendingen. Daarbij kijken wij naar zowel civiele als militaire middelen.

Hieraan gerelateerd richten wij ons ook op DDR, wat staat voor Disarmament (ontwapening), Demobilisation (demobilisering) en Reintegration (re-integratie). Na een burgeroorlog is het voor oud-strijders vaak niet eenvoudig hun plek binnen de maatschappij weer in te nemen. DDR-programma’s hebben als doel zowel de ontwapening van strijders in voormalige conflictgebieden als hun re-integratie binnen de samenleving.

PAX maakt deel uit van een internationale werkgroep die landenspecifieke programma’s op het gebied van DDR ontwikkelt. Dit wordt gedaan op basis van onderzoek in de DR Congo, Colombia, Burundi en Zuid-Soedan.

Kijk hier voor de blogs over Human Security.

Kijk hier voor alle blogs over DDR.

Medewerkers:
Hans Rouw
Anton Quist

Advertenties