Landmijnen

PAX is actief lid van de International Campaign to Ban Landmines (ICBL) dat zich al twintig jaar inzet voor een wereld zonder landmijnen. In 1997 is het internationale Landmijnenverdag aangenomen, waarbij inmiddels 161 landen zijn aangesloten. Dit aantal groeit nog steeds. De hele Europese Unie is aangesloten bij het verdrag. PAX zet zich in om de lidstaten aan te sporen het verdrag volledig uit te voeren en moedigt landen aan die nog niet zijn toegetreden dat zo snel mogelijk te doen.

Tezamen zijn er al ruim 47 miljoen landmijnen vernietigd door de lidstaten. Staten hebben tevens de verplichting om gebieden waar landmijnen liggen te ruimen. Onderzoek van de Landmine Monitor toont aan dat in 2012 ten minste 281 vierkante kilometer gebied dat bezaaid lag met antipersoonsmijnen is opgeruimd, waarbij bijna 240,000 landmijnen zijn vernietigd.

Kijk hier voor alle blogs over landmijnen.

Medewerkers
Roos Boer
Suzanne Oosterwijk

Advertenties