Miriam Struyk

Teamleider Team Veiligheid en Ontwapening                                                                                                                                                              Miriam startte haar vredeswerk in Bosnië en Kosovo. Hier zag ze hoe burgers in oorlogsgebieden probeerden zich zelf te beschermen en hoe de internationale gemeenschap dit trachtte te doen. Burgerbescherming zou daarna altijd een onderdeel uitmaken van haar werk. Zo raakte ze na korte omzwervingen in de Zuidelijke Kaukasus en het Midden Oosten betrokken bij internationale netwerken die burgers willen beschermen door het gebruik van bepaalde wapens te reguleren of zelfs te verbieden. Miriam is sinds jaren intensief betrokken bij de strijd tegen landmijnen en clustermunitie, maar kijkt ook breder naar het gebruik van bijvoorbeeld explosieve wapens in bevolkte gebieden. Zij is ook actief binnen de Campagne tegen Killer Robots, een campagne die via onderzoek, politieke lobby en publieksacties streeft naar een verbod op de ontwikkeling, productie en het gebruik van deze volledig autonome wapens. Miriam is teamleider Veiligheid en Ontwapening bij PAX.