Wapenexport

Nederland is een doorvoerland, ook voor wapens. Dit betekent dat wapens soms gedurende korte termijn op Nederlands grondgebied verblijven voordat zij hun weg vinden naar andere landen. Momenteel hanteert de Nederlandse regering een vergunningsplicht voor doorvoer indien de goederen afkomstig zijn uit of bestemd voor landen anders dan de EU- en NAVO-lidstaten en enkele daarmee gelijkgestelde landen en die enige tijd op Nederlands grondgebied verblijven. Dit beleid betekent in de praktijk dat wapens afkomstig uit de zogenaamde ‘bevriende naties’ in principe niet worden gecontroleerd, omdat men ervan uitgaat dat het land in kwestie dit al zelf heeft gedaan.

PAX zet zich in voor een strenger Nederlands wapen doorvoer- en exportbeleid en maakt zich sterk voor een robuust, alomvattend en juridisch bindend internationaal Wapen Handelsverdrag (Arms Trade Treaty). Hierover worden momenteel onderhandelingen gevoerd, die in juli 2012 moeten worden afgerond met het tekenen van een verdragstekst.

Lees hier alle blogs over wapenexport.

Medewerkers
Wim Zwijnenburg

Advertenties